Laboratori Biològic FVIL

Habitació neta AC

Corredor de les habitacions netes

Porta i finestra de les habitacions netes

Instal·lació de sales blanques

Finestra de la sala neta

Canalització del procés