Maiquer Food Co., sala neta

Bany amb dutxa d'aire

Corredor de les habitacions netes

Porta i finestra de les habitacions netes

Laboratori de sales blanques

Habitació neta

Sala de processament